Turun Seudun Parkinson yhdistys ry

Turun Seudun Parkinson yhdistys ry:n toimialue on koko Lounais-Suomi, eli alue Uudestakaupungista Saloon sekä koko Turun seutu, mukaanlukien saariston suurimmat kaupungit ja Forsan alue.

Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Suomen Parkinsonliittoon.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Toimintaa ohjaavat yhdistyksen arvot; inhimillisyys, osallisuus, asiantuntemus, tasavertaisuus ja luotettavuus.Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on toimia

Parkinsonin tautia ja siihen läheisesti liittyviä neurologisia sairauksia sairastavien ja heidän omaistensa yhdyssiteenä, tarjota vertaistukea, jakaa tietoa, edistää hoitoa, kuntoutusta ja edunvalvontaa.