Someron Parkinson-kerho

Tapaamiset
Osallistutaan Someron fysioterapian vetämään neurologiseen jumppaan maanantaisin klo 14 - 15

Kutsutaan asiantuntijoita puhumaan, tai järjestämään ohjattua toimintaa.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.

Retket
Vieraillaan toisten kerhojen tilaisuuksissa puolin ja toisin
Varainhankinta
Yhdistykseltä saaatavan avustuksen lisäksi varoja kerätään kuukausitapaamisissa pelattavalla bingolla ja arpojen myynnillä.

Tiedotus
Kerhon kokous- ja tapahtumatiedot julkaistaan paikallisen Somero-lehden järjestöt toimivat - palstalla sekä yhdistyksen jäsentiedotteen (Parkissa) kautta sekä yhdistyksen/kerhojen

www-sivujen kautta
Kerhon vetäjä: Mauri Salminen, puh 044 012 0909
Sihteeri: Anneli Paloposki, puh 040-5051923, anneli.paloposki@gmail.com