1

11


TURUN SEUDUN PARKINSON-YHDISTYS RY


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
1YLEISTÄ


Turun seudun Parkinson-yhdistys ry on perustettu 6.7.1987 ja rekisteröity 23.11.1988, yhdistyksen kotipaikka on Turku.


Turun seudun Parkinson-yhdistyksen alaisuudessa toimivat Turun seudun Parkinson-kerho, Loimaan seudun Parkinson-kerho, Forssan seudun Parkinson-kerho, Salon seudun Parkinson-kerho, Someron Parkinson-kerho sekä Uudenkaupungin seudun Parkinson-kerho. Parkinson-yhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä toimii Parkinson-Liitto ry.


Parkinsonin taudin yleisimpiä oireita ovat vapina, lihasjäykkyys ja liikkeiden hitaus. Tauti on etenevä ja sen perussyytä ei tunneta. Lääkkeitä on kehitetty oireiden helpottamiseksi, mutta parantavaa hoitoa tautiin ei ole. Suomessa tautia sairastaa noin 15 000 henkilöä.


2YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS


Parkinson-liiton, yhdistysten ja kehojen toiminnan tarkoitus on edistää liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia. Toimintaa ohjaa Yhdistyksen arvot; inhimillisyys, osallisuus, asiantuntemus, tasavertaisuus ja luotettavuus.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on toimia Parkinsonin tautia ja siihen läheisesti liittyviä neurologisia sairauksia sairastavien ja heidän omaistensa yhdyssiteenä, tarjota vertaistukea, jakaa tietoa, edistää hoitoa, kuntoutusta ja edunvalvontaa.


Toimintatavoitteiden toteuttaminen


Yhdistys välittää tietoa lääkityksestä, sosiaaliturvasta ja kuntoutus- ja lomatoiminnasta järjestämällä luento- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys tarjoaa liikuntaa ja virkistystilaisuuksia järjestäville aluekerhoille sekä taloudellista että toiminnallista tukea. Yhdistystoiminnassa painotetaan erityisesti jäsenhankintaa ja jäsenten aktivointiin yhteiseen toimintaan. Samalla tuodaan esille, mitä yhdistys tarjoaa jäsenilleen paneutumalla mm. täsmällisen ja oikea-aikaisen tiedottamisen lisäämiseen.
3STRATEGISET PAINOPISTEET TOIMINTAKAUDELLE


Jäsenten aktivointi

Yhdistyksen ja kerhojen järjestämiin tapahtumiin osallistuu liian pieni osuus jäsenistöstä. Erityisesti tämä näkyy Turun seudun aluekerhon tapahtumissa missä koko 600 jäsenen potentiaalista vain murto-osa osallistuu vuoden aikana mitenkään kerhon toimintaan. Tähän haasteeseen pyritään vastaamaan mm entistä monipuolisemmalla tapahtuma tarjonnalla, joka pyrkii huomioimaan osallistujien iän ja toimintakyvyn.


Tiedottaminen

Tiedottamisen merkitystä voi tuskin koskaan yliarvioida. Viime vuosien aikana on rakennettu useita tiedotuskanavia (Parkinson-postia, Parkissa, Liiton kotisivut, Yhdistyksen kotisivut, Kerhojen kotisivut, Kerhon toiminta-alueen valtalehden yhdistykset toimii palstat) joiden avulla tieto tapahtumista saadaan riittävän ajoissa potentiaalisten osallistujien tietoon. Tiedottamisen osalta nyt on tärkeää varmistaa em tiedotuskanavien aktiivinen käyttö ja esillä olevan tiedon oikeellisuus ja ajankohtaisuus.


Liikunta

Monipuolisella liikunnalla on tärkeä osuus Parkinsonin tautiin sairastuneen kunnon hoitamisessa. Liikunta täydentää lääkkeiden vaikutusta ja pitää lihaskuntoa yllä auttaen toimimista päivittäisissä askareissa. Yhdistys ja kerhot tukevat mahdollisuuksien mukaan kaikkia jo vuosia toiminnassa olleita liikunnallisia aktiviteetteja. Sen lisäksi että jäsenistöä kannustetaan osallistumaan jo olemassa oleviin aktiviteetteihin, toivotaan jäsenten aktiivisesti ehdottavan uusia aktiviteetteja.


4HALLINTO


Vuosikokoukset

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia pidetään vuosittain kaksi, vuoden 2019 kevätkokous on maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä.


Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Toimintaa toteutetaan yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti


Henkilökunta ja toimisto

Yhdistyksen toiminnan periaatteena on vapaaehtoisuus mm. kerhojen vetäjinä, toimistotyössä, tiedotustoiminnassa ja erilaisten retkien ym. tilaisuuksien järjestämisessä. Yhdistyksellä ei ole vakituista vuokrattua toimistohuonetta. Tämän sijaan yhdistyksen hallinto kokoontuu säännöllisesti Yhteisötalo Lounatuulessa.
¨

5TOIMINTA


Yhdistyksen tavoitteena on pitää jäsenistönsä mahdollisimman kauan pirteinä, toimintakykyisinä ja yhteiskunnan toimintoihin kaikin tavoin osallistuvina. Tähän kaikkeen tarvitaan aluekerhojen jäsenistön omaa aktiivisuuden lisäämistä järjestämällä mielenkiintoisia ja myös liikuntaesteisille sopivia retkiä, liikuntatilaisuuksia sekä koulutus- ja kerhotoimintaa. Yhdistyksen ja kerhojen toiminta rahoitetaan pääosin STEA-rahoituksella ja 30€ vuotuisella jäsenmaksuilla josta liitto saa 10€ ja yhdistys 20€.


Koulutus

Yhdistys järjestää jäsenistölle luentotilaisuuksia. Kerhojen vetäjiä ja liikuntavastaavia koulutetaan yhdessä Parkinson-liitto ry:n ja Sivis-opintokeskuksen kanssa. Kerhot järjestävät myös omia koulutuksiaan.Tietoa Parkinsonin taudista sekä siihen liittyvistä hoito- ja kuntoutustoimenpiteistä jaetaan esitteissä, joita toimitetaan sairaaloihin, terveyskeskuksiin, lääkärikeskuksiin ja apteekkeihin.


Paikalliskerhot tiedottavat tilaisuuksistaan, retkistään ja muusta toiminnastaan yhdistyksen tiedotteessa, kotisivuilla ja paikallislehdissä sekä omilla tiedotuslehtisillään.
Retket ja virkistys

Yhdistys järjestää teatteri- ja virkistäytymismatkoja eri puolille Suomea Helsingin, Tampereen, Lahden ja Turun yhdistysten yhteinen Parkiadi-kisa järjestetään vuorovuosina eri paikkakunnilla. Vuoden 2020 kisat tullaan järjestämään Turussa. Kesäkauden avajaiset järjestetään perinteiseen malliin Karunan Kalliorannalla. Joulukuussa järjestetään Turun seudulla kaikille yhteinen joulujuhlaLeirit

Seurakunnan diakoniatyön kanssa yhteistyössä järjestetään viikon-loppuleiri alkukesästä. Leiri sopii liikuntaesteisille.Kuntoutus

Kylpylämatkaa Viroon suunnitellaan samoin kuin mahdollisuutta osallistua myös muiden yhdistysten järjestämiin virkistysmatkoihin ulkomaisiin lomakohteisiin.


6TALOUS

Yhdistyksen talous perustuu puhtaasti kahteen keskeiseen elementtiin, eli STEAn vuosiavustukseen ja jäsenmaksupalautukseen. Viime vuosien huolestuttava trendi on ollut jäsenmäärän lasku, josta seuraa välittömästi jäsenmaksupalautuksen pieneneminen. Veikkausvoittovarojen lasku, useasta syystä johtuen, tuo varmasti paineita järjestötoiminnan tuen leikkaamiselle. Tällöin vaarannetaan koko järjestö/yhdistyskentän toiminta.


7KERHOTOIMINTA


Turun seudun Parkinson-kerho


Vuonna 2013 perustettuun Turun seudun kerhoon kuuluu Turun lisäksi ympäristökunnista yhteensä 500 jäsentä (31.12.2016) Turku (282). Ympäristökunnat Kaarina (49), Raisio (46), Naantali (35), Lieto (25), Rusko (15), Masku (11), Mynämäki (10), Nousiainen (7) ja Sauvo (3). Turun seudun kerho on suurin yhdistyksen kerhoista.


Kerho järjestää erilaisia liikunta- ja keskusteluryhmiä sekä retkiä. Kokoontumisista ilmoitetaan Turun Sanomien keskiviikon lehden Yhdistystoimintaa -palstalla ja kotisivuilla www.parkissa.fi


Kerhotapaamiset

Kerho kokoontuu noin kerran kuukaudessa erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Kerhoilloissa voi vaihtaa kuulumisia kahvikupin ääressä ja saada tärkeää vertaistukea. Kerhoiltaan kuuluu useimmiten myös asiantuntijaluento jostain ajankohtaisesta ja mielenkiintoisesta aiheesta.


Mutta vuonna -20Läheisten ryhmän toiminta onnistuttiin elvyttämään vuoden 2019 aikana Mutta vuonna -20Läheisten

”lopetettu” johtuen liian vähäisestä osallistujien määrästä. Vuoden 2019 aikana yritetään elvyttää tämän ryhmän toiminta testaamalla liiton laatimaa omaistoiminnan mallia käytännössä.


Liikuntaryhmät

Pelkkis- pelaajat kokoontuvat Suvituulessa tiistaisin iltapäivällä.

Allasvoimisteluryhmää vetää fysioterapeutti Suvituulessa torstaisin.

Boccia- ryhmä kokoontuu joka torstai Ruusukorttelissa. Peli sopii vaikeasti liikuntarajoitteisillekin, koska sitä voi pelata myös istuen.

Fysioterapeutin ohjaamaa Parkinson-jumppaa jatketaan Ruusu-korttelin salissa.


Kerholla ei ole säännöllistä toimintaa kesä-, heinä- eikä elokuussa.


Retket ja virkistys

Järjestetään luontoretki Kuhankuonolle ja keväinen linturetki. Suunnitteilla on myös teatterimatka Tampereelle. Kerho osallistuu yhdistyksen järjestämiin teatteri- ja seminaarimatkoihin.


Tiedotus

Kerho tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Parkissa -lehdessä, kotisivuilla www.parkissa.fi, sekä Turun sanomien keskiviikko lehden Yhdistystoiminta- palstalla. Tämän lisäksi yhdistyksen jäsenet jotka ovat ilmoittaneet s-postiosoitteensa saavat tietoa tulevista tapahtumista myös tämän median kautta


Talous

Kerho rahoittaa toimintaansa pääasiassa yhdistyksen maksamalla avustuksella, arpajaisilla ja osallistumismaksuilla.

Retket, teatterimatkat ja leirit rahoitetaan pääasiassa osallistumismaksuilla.


Kerhon rahatilanne on hyvä ja tästä syystä on päädytty siihen että kerho jatkaa vuonna 2018 aloitettua aktiivista kerhon järjestämien tapahtumien rahallista tukemista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että jonkin järjestettävän aktiviteetin ei tarvitse välttämättä kattaa osallistumismaksuilla koko tapahtuman kuluja. Kerho voi eri tavoin osallistua tapahtuman kustannusten kattamiseen.Loimaan seudun Parkinson-kerho


Kerhotapaamiset

Joka kuukauden toinen tiistai kokoonnutaan erikseen ilmoitettavissa paikoissa. Kaksituntinen ohjelma sisältää eri alojen asiantuntijoiden vierailuja, keskusteluja, laulua ja leppoisaa yhdessäoloa. Vuosikokous järjestetään tammikuussa.


Retket

Pyritään järjestämään teatteri ja/tai konsertti retki johonkin lähiseudun kohteeseen. Osallistutaan Suvituulen ja Lehmirannan tapahtumiin


Muu toiminta

Osallistutaan liiton ja yhdistyksen yhteisiin tapahtumiin ja koulutuksiin Suvituulessa. Osallistutaan yhteistyökumppanien (Soveli) järjestämiin tapahtumiin


Varainhankinta

Kuukausitapaamisissa kerätään kahvirahaa, Alastaron torilla myydään kahvia ja arpoja, pikkujouluissa myydään arpoja


Tiedottaminen

Tiedotus hoidetaan paikallislehtien (Loimaan Sanomat) ja yhdistyksen jäsentiedotteen (Parkissa) kautta
Forssan seudun Parkinson-kerho


Kerhotapaamiset

Kuukausitapaamisiin kokoonnutaan kesätaukoa lukuun ottamatta kuukauden ensimmäisenä maanantaina Lounaismaan OP:n Forssan konttorin kerhohuoneessa.


Muu toiminta

Kuukausitapaamisten lisäksi toimintaan kuuluu kuukausittain karaokelaulua jäsenten kotona. Kesäretkiä ja teatterimatkoja pyritään järjestämään. Kerho järjestää jäsenilleen maanantaisin mahdollisuuden fysioterapeutin kuntosalilla ja perjantaisin Heikanrinteen kuntosalilla. Lisäksi on mahdollisuus vesijumppaan torstaisin Vesihelmessä.

Varainhankinta

Varoja hankintaa arpajaisilla ja kahvirahan keräyksellä.


Tiedottaminen

Tiedotus hoidetaan paikallislehtien (Seutu Sanomat) ja yhdistyksen/ www.parkissa.fi kerhojen www-sivujen kautta,
Salon seudun Parkinson-kerho

Tapaamiset

Salon kerhon kuukausitapaamiset järjestetään kerran kuukaudessa Syty ry:n tiloissa Salossa kesätaukoa lukuun ottamatta kuukauden toisena perjantaina. Positiivisuus-ryhmä kokoontuu Syty ry:n tiloissa kuukauden ensimmäisenä perjantaina.

Johtokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.


Muu toiminta

Sunnuntai-karaoke jatkuu voimavarojen mukaan, myös Karaoke-taksi on taas suunnitteilla. Kesäkauden avajaiset pidetään Karunan Kalliorannalla Heinäkuun Kesäpäivää vietetään Alléneilla. Pyritään järjestämään Neurologinen ilta


Osallistutaan aktiivisesti Parkinson-liiton, TSPY:n ja Olivian järjestämiin tilaisuuksiin

Järjestetään kesäretki naapuri kerhoon ja johonkin saaristo- tai kulttuuri-

kohteeseen


Rentoutus- ja venyttelyryhmä kokoontuu sekä Salon Uimahallin liikunta-tiloissa että Perniön liikuntahallin tanssisalissa kerran viikossa. Uusia liikuntaryhmiä voidaan koota esimerkiksi kuntosalia ja keilausta varten.


Varainhankinta

Myydään Salon torilla vihtoja juhannukseksi. Kuukausitapaamisissa myymme kahvia, arpoja ja pelaamme pikkurahalla bingoa


Yhteistyö

Läheistä yhteistyötä yhdistyksen, Turun kerhon ja Olivia- ryhmän kanssa. Osallistutaan Someron kerhon ja muiden järjestämiin tilaisuuksiin.

Tiedotus

Ilmoitukset Salonjokilaakso -lehdessä ja Salon Kaupunki tiedottaa –lehdessä. Perustietoa toiminnastamme jaetaan myös kaksi kertaa vuodessa päivitettävien ”seinäjulisteiden” avulla. Kerhotapaamisissa saatavilla lähiajan tapahtumiin keskittyvät monisteet. Tiedottamista hoidetaan myös yhdistyksen jäsentiedotteen (Parkissa) kautta sekä yhdistyksen/kerhojen www-sivujen kautta
Someron Parkinson-kerho


Tapaamiset

Kokoonnutaan joka kuun kolmas maanantai Frestossa kio 10.00-12.00.

Osallistutaan Someron fysioterapia kuntoutuksen vetämään neurologiseen jumppaan maanantaisin klo. 14.00-15.00

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.

Retket

Vieraillaan toisten kerhojen tilaisuuksissa puolin ja toisin.

Varainhankinta

Yhdistykseltä saatavan avustuksen lisäksi varoja kerätään mm. myymällä arpoja, leipomuksia ym. Ruokava-tapahtumassa


Tiedotus

Kerhon kokous- ja tapahtumatiedot julkaistaan paikallisen Somero-lehden järjestöt toimivat – palstalla sekä yhdistyksen jäsentiedotteen (Parkissa) kautta sekä yhdistyksen/kerhojen www-sivujen kautta
Uudenkaupungin seudun Parkinson-kerho


Tapaamiset

Kuukauden kolmas keskiviikko kokoonnutaan yleensä Merililjakodissa, ohjelmassa ulkopuolisia luennoitsijoita saatavuuden mukaan. Tapaamiset antavat erinomaisen mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vertaistukeen kahvihetken lomassa.

Muu toiminta

Osallistutaan liiton ja yhdistyksen yhteisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Sakunkulman Päiväkeskus tarjoaa liikunnallista ohjelmaa, luentoja sekä retkiä kerholaisille. Kesäretki järjestetään kerholaisten kesken.


Tiedottaminen

Toiminnasta ilmoitetaan Seuratoiminta-palstalla Uudenkaupungin, Laitilan ja Vakka-Suomen Sanomissa sekä Yhdistyksen jäsentiedotteen (Parkissa) kautta sekä yhdistyksen/kerhojen www-sivujen kautta
Olivia-ryhmä

Olivia-ryhmä on ”hukannut” toiminta-ajatuksensa ja sen kohtalo tullaan ratkaisemaan toimintakauden aikana. Olivia-ryhmän alkuperäinen toiminta-ajatus on ollut tarjota työikäisille Parkinson potilaille ja heidän läheisilleen mielekästä ohjelmaa. Vaikka suurin osa alkuperäisistä Olivia-aktiiveista olivatkin Turun kerhon jäseniä on Olivia ryhmän toiminta ollut heti alusta pitäen kohdistettu kaikille yhdistyksen jäsenille.


Nyt olemme tulleet tilanteeseen missä Olivian alkuperäiset aktiivit ovat ikääntyneet, eikä jäsenistön joukosta löydy enää niitä jotka jaksaisivat ottaa vetovastuun ryhmän toiminnasta. Samalla Olivia-ryhmä on epäonnistunut uusien nuorempien potilaiden houkuttelemisessa mukaan toimintaan. Mikäli tilanne ei tästä parane on suurena vaarana se että Olivia-ryhmän toiminta lakkaa ja jäsenet palaavat siihen kerhoon mistä aikoinaan lähtivät.

8MUU TOIMINTA


Vammaistoiminta

Yhdistyksen hallitus valitsee edustajat Turun ja Kaarinan Seura-kuntayhtymän vammaistyöryhmään. Yhdistys on myös jäsenenä Turun Vammaisjärjestössä (TVJ). Neurologisten vammaisjärjestöjen (NV) toimin-taan otetaan myös osaa.9TALOUS

Yhdistys rahoittaa toimintaansa pääasiassa jäsenmaksuilla, avustuksilla, arpajaisilla ja osallistumismaksuilla.Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävät jäsenmaksut kattavat osan toimintamenoista. Jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Vuonna 2021 jäsenmaksu on 30€Avustukset

Suomen Parkinson-liitto jakaa jäsenyhdistyksilleen Stean (ex RAY) myöntämää toiminta-avustusta. Turun kaupungilta ja Sivis-Opintokeskukselta anotaan avustusta kerho- ja liikuntatoimintaan. Anotaan liikuntaan avustuksia esimerkiksi Sovellilta. Kerhot anovat avustuksia omilla paikkakunnillaan.Parkissa -jäsenlehti

Parkissa -jäsenlehden painatus- ja julkaisukuluja ei saada katettua mainostuloilla. Tästä johtuen yhdistys on päättänyt siirtyä paperiversiosta digi-versioon. Tulemme tekemään jäsenkyselyn siitä kenelle riittää nettiversio lehdestä ja ketkä vaativat ehdottomasti painetun version lehdestä. Vaikka painetun tiedotuksen kohtalo lieneekin täysin selvä, on epäselvää milloin täydellinen siirtyminen verkkotiedottamiseen tavoittaa lähes kaikki jäsenet jolloin voidaan siirtyä verkkotiedottamiseen.


Muut toimintamenot

Retket, vierailut, teatterimatkat ja leirit rahoitetaan pääasiassa osal-listumismaksuilla. Kerhoille annettavia avustuksia voidaan muuttaa niiden toiminnan ja tarpeen mukaan.