Syyskokous 22

Tietoisku: HIFU laitteistosta ja Parkinson tauti

Kyseinen Neuro-HIFU-laitteisto tulee Turkuun ensimmäisenä pohjoismaisena yliopistosairaalana. Laitteistolla voidaan hoitaa essentiaalista vapinaa, Parkinsonin tautia sekä vaikea-asteista neuropaattista hermokipua. Hoidot aloitetaan keväällä 2022 laiteasennuksen jälkeen.

Klo 16:30 - 17:15 Luento Tomi Kuusimäki
TYKSin HIFU Laitteisto ja Parkinson

Syyskokous

Kokousta ohjaavat sääntöjen 6., 7. ja 8. § sekä TsPy;n äänestys- ja vaalijärjestys.

Hallitus päättänyt, että kokoukseen voi osallistua tulemalla kokouspaikalle tai

TEAMS-etäyhteyden avulla.

Etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittautua 4.10. mennessä käyttäen alla olevaa lomaketta.

Myös paikalle tulijat voivat ilmoittautua alla olevan lomakkeen avulla.

Kaikki ilmoittautuneet saavat kokousmateriaalin sähköpostitse 13.10.

Esityslista

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

        1. Kokouksen avaus

        2. Kokouksen järjestäytyminen

                a) puheenjohtajan valitseminen

               b) sihteerin valitseminen

               c) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

                d) kahden ääntenlaskijan valitseminen

        3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

        4. Päätetään esityslistan hyväksymisestä

Päätösasiat

        5. Valitaan vuorovuosin hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi

                    Toimikaudet on rajattu kolmeen (3) peräkkäiseen kauteen

        6. Valitaan hallitukseen neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä vuodeksi

        7. Valitaan liittokokousedustajat

        8. Päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus eri ryhmille

        9. Hyväksytään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

        10. Valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi

         11. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

         12. Muut mahdolliset asiat

         13. Kokouksen päättäminen