VARSINAINEN (SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN) KEVÄTKOKOUS

Aika Ke 14.4.2021 klo 17:00

Paikka Lounatuulet Yhteisötalo, Jalava-sali, Läntinen Pitkäkatu 33 20100 TURKU

Esityslista

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Turo Niemi avaa kokouksen.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

 • kokouksen puheenjohtajan valinta

 • kokouksen sihteerin valinta

 • pöytäkirjan tarkastajien valinta

 • ääntenlaskijoiden valinta

 1. Todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

 1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

 1. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös kalenterivuodelta 2020 sekä esitetään toiminnan tarkastajien lausunto

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

 1. Tarkistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.

 1. Hyväksytään seuraavan vuoden alustavat suunnitelmat.

 1. Muut hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

 1. Muut mahdolliset asiat

 1. Kokouksen päättäminen